HUSK Dugnad

På veien til modellflyplassen, mandag 12 april 2021 kl.16:00 – 20:00, vi stusser også innflyvings feltet mot øst. Jørgen Cloumann stiller med traktor og 2 personer.
Ta med motorsag, ryddesag, kantklipper øks, rive ol.

Tiltak i modellflyklubbene mot Korona

Sendt: fredag 13. mars 2020 11:21
Emne: Tiltak i modellflyklubbene mot Korona  

Hei, jeg får mange henvendelser både i går og i dag om klubbstyrene må stenge klubbens modellflyplass som følge av NIFs pålegg om at all idrett må opphøre. Klubbene har etterlyst klare retningslinjer, og dette er føringene fra Luftsportspresidenten, som blir sendt ut i dag til samtlige medlemmer i NLF:
http://nlf.no/forbund/tiltak-fra-norges-idrettsforbund-og-norges-luftsportforbund-hindre-smitte-av-koronavirus

Det er selvsagt mulig å argumentere for at mye av det vi driver med i Modellflyseksjonen ikke forårsaker spredning av virus, eksempelvis når man flyr alene. Men dersom du flyr selv, så vil flere komme til. Og om du er uheldig å forårsake skade, så har du skapt en unødvendig belastning på helsevesenet som de absolutt ikke trenger akkurat nå. Jeg regner med at de fleste innser hva dette innebærer, men i klartekst betyr det: Sett batteriene på utlading først som sist. I den unntakstilstanden vi befinner oss i nå er det absolutt smartest at medlemmene holder seg på hobbyrommet og at det ikke legges til rette for flyging. Ei heller skal dere ha møter, innendørsflyging, dronerace eller annen organisert flyging og konkurranse. Det siste vi trenger nå er at det publiseres bilder av glade piloter som flyr sammen akkurat som om ingenting har skjedd.

Hilsen

Jon Gunnar Wold

Fagkontakt modellfly
Norges luftsportforbund

Forslag til Line styring bane på modellflyplassen.

Den 19/8-2019 var det ett møte med Tor Øystein Myklebostad og Ove Eckholdt (Formann NMFK) vedrørende opparbeidelse og leie av ekstra plass til line styring på modellfly plassen.

Det ble avtalt at dette er en sak for neste årsmøte, da dette vil innebære en del utgifter og ekstra vedlikehold (pga. dobling av modellfly stripa,s areal).