Velkommen til Årsmøte i NMFK torsdag 22/2-2018 kl. 19:00

Innkalling til Årsmøte torsdag 22/2-2018

Møtet avholdes kl 19:00 på Flyverkstedet til Øyvind Vassbotten
Saksliste:

• ¬ Godkjenning av innkalling.

• ¬ Valg av referent

• ¬Valg av nytt styre
Formann:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Dugnads ansvarlig:

• Godkjenning av regnskap 2017

• Fastsettelse av lokal kontingent

• ¬Planlagte aktiviteter, Dugnad / Aktivitets dag

• ¬Eventuelt

Mvh.: Ove Eckholdt
930 93 655

Innkalling til Årsmøte tirsdag 14/3-2017

Notodden  26.01.2017

 

Innkalling til Årsmøte tirsdag 14/3-2017

Møtet avholdes kl: 18:00 på Flyverkstedet til Øyvind Vassbotten.

Saksliste:

 • Godkjenning av innkalling
 • ­Valg av referent
 • Godkjenning av regnskap 2016

 

 • ­Valg av nytt styre:

Formann:                    Ove Eckholdt                         (Valgt 2014)

Kasserer:                    Egil Høyhilder            (På valg)

Styremedlem:             Leif Thorsen               (På valg)

Styremedlem:             Jan Erik Arud                         (På valg)

Styremedlem:             Tommy Roheim          (På valg)

Styremedlem:             Carl Magnus Nystad  (Valgt 2016)

Dugnads ansvarlig:     Tommy Roheim          (På valg)

Dugnads ansvarlig:     Bjørn Larsen               (Ønsker ikke gjenvalg)

Web Master:               Bjørn Larsen               (Ønsker ikke gjenvalg)

 

 • Fastsettelse av lokal kontingent
 • Planlagte aktiviteter: Dugnad / Aktivitets dag
 • Modellflyplassens framtid
 • ­Eventuelt

 

Mvh.: Ove Eckholdt

Mob: 930 93 655

Vedrørende all modellfly aktivitet på modellflyplassen i Heddal.

Fra i dag 12/4-2016, er det etablert en praksis mellom Notodden Modellfly klubb og Tårntjenesten på Notodden Flyplass, ny praksis er at når vi skal fly på modellflyplassen, så skal Tårnvakten informeres før flyving startes og etter flyvingen er ferdig.

Telefonnummeret som skal brukes er:
3502 6076 (Vakt telefon 24/7)

Dette er ekstremt viktig, da vi har en fysisk lokasjon nær Notodden Lufthavn, og er en betingelse for videre bruk av modellflyplassen.
Oppfordrer alle medlemmer i NMFK til å følge dette !

NMFK Årsmøtereferat 03-2016

Notodden 07.03.2015

Årsmøte 2/3-2016 referat:

Møtet ble avholdt på Flyverkstedet til Øyvind Vassbotten på Notodden flyplass, oppmøtte var personer av totalt 24 medlemmer.
Saksliste:

• ¬ Godkjenning av innkalling: Gjennomgang av regnskap før valg, OK.

• ¬ Valg av referent: Ove Eckholdt.

• Godkjenning av regnskap 2015, ble gjennomgått av Egil Høyhilder og godkjent av de fremmøtte medlemmene.

• ¬Valg av nytt styre
Formann: Ove Eckholdt (Valgt 2016)
Kasserer: Egil Høyhilder (Valgt 2015)
Styremedlem: Leif Thorsen (Valgt 2015)
Styremedlem: Jan Erik Arud (Valgt 2015)
Styremedlem: Tommy Roheim (Valgt 2015)
Styremedlem: Carl Magnus Nystad (Valgt 2016)
Dugnads ansvarlig: Tommy Roheim (Valgt 2015)
Dugnads ansvarlig: Bjørn Larsen (Valgt 2016)
Web Master: Bjørn Larsen (Valgt 2016)

• Fastsettelse av lokal kontingent: Denne forblir uendret.
370,- for modell medlemmer, 40,- for barnemedlem, 75,- for ungdoms medlem.

• ¬Planlagte aktiviteter er:
Dugnad: På modellflyplassen, Tommy Roheim og Bjørn Larsen arrangerer for dette i løpet av april/mai. Rydding av krattskog og vekst rundt stripa.

• Aktivitets / Åpen dag: Det planlegges for åpen dag på modellflyplassen lørdag 24 september.
Modellflyklubbeber, journalister og eventuelt andre innbys, via e-mail / Facebook og annonse i Telen.
Ove Eckholdt, Harald Syverud (grill og pølser), Tommy Roheim og Bjørn Larsen, arrangerer for dette. Jan Erik Arud får A4 plakater ut til skolene for dette.

• ¬Informasjon:

Notodden flyplass skal ha ett flystevene i år, og Øyvind Vassbotten kommer med mere info og ønsker at NMFK blir representert på denne dagen (Statisk display).

Øyvind Vassbotten og Poul-Erik Jensen lager skilter for bruk på modellflyplassen, bl.a. for å unngå parkering i sonen øst for plassen vår, samt for å unngå hestetråkk på stripa.

Vi vil også prøve å få til oppflyving til Flygebevis A, Flygebevis B Stormodell, Flygebevis helikopter og Instruktør, for de som ikke har dette fra før.

NMFK,s hjemmesider på domene www.nmfk.no, Bjørn Larsen er web master, og han vil gjerne ha innspill om informasjon ol. tilgjengelig for medlemmene. De som trenger det bkan få brukernavn / passord av Bjørn Larsen.

Seilfly vinsj og batteri har Øyvind Vassbotten tatt hånd om på Flyvekstedet sitt.

Flyradio for å lytte, finnes i Tårnet på Notodden flyplass, brukes ved flyving ved Oasen.

Elektrisk skolefly er hos Ove Eckholdt, og Glow skolefly er hos Leif Thorsen..

Innmelding i klubben foretas på denne web siden: http://melwin.nlf.no/start?amo

Mvh.: Ove Eckholdt
930 93 655

Innkalling til Årsmøte onsdag 2/3-2016

Innkalling til Årsmøte onsdag 2/3-2016

Møtet avholdes kl 19:00 på Flyverkstedet til Øyvind Vassbotten

 

Saksliste:

 • ­Godkjenning av innkalling.
 • ­Valg av referent
 • Gjennomgang av fjorårets årsmøte referat.
 • ­Valg av nytt styre:

Formann: Ove Eckholdt             (Valgt 2014, på valg)

Kasserer: Egil Høyhilder            (Valgt 2015)

Styremedlem: Leif Thorsen      (Valgt 2015)

Styremedlem: Jan Erik Arud    (Valgt 2015)

Styremedlem: Tommy Roheim (Valgt 2015)

Styremedlem: Bjørn Larsen       (Valgt 2014, på valg)

Dugnads ansvarlig: Tommy Roheim (Valgt 2015)

Dugnads ansvarlig: Bjørn Larsen       (Valgt 2014, på valg)

Web Master: Bjørn Larsen                   (Valgt 2014, på valg)

 

 • Godkjenning av regnskap 2015
 • Fastsettelse av lokal kontingent
 • Skolefly ansvarlig / styremedlem
 • ­Planlagte aktiviteter, dugnad
 • Aktivitets dag

 

 

Velkommen 🙂

 

Mvh.: Ove Eckholdt

Ny hjemmeside!

Velkommen til vår nye hjemmeside. Det har tatt litt tid å få denne ut, men nå er vi iallefall tilbake! Her vil vi legge ut nyheter og annen relevant informasjon

.tommy_slick_elg